O Nas

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes jest organizacją pozarządową, która za swój cel stawia sprawne działanie na rzecz przedsiębiorców i ich interesów oraz kształtowanie i promowanie postaw proprzedsiębiorczych. Nasze działania skupiają się wokół integracji środowiska przedsiębiorców, stworzenia przestrzeni, która umożliwi wymianę doświadczeń i pomysłów, aby wspólnie zmieniać na lepsze otoczenie, w którym funkcjonują przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności gospodarczej nie odbywa się w oderwaniu od lokalnych warunków i potrzeb, dlatego potrzebne są aktywne działania na rzecz wspierania osób prowadzących działalność gospodarczą także w takich tematach jak kontakty z samorządami, dostęp do infrastruktury, czy możliwość kształcenia kadr odpowiadających na zapotrzebowanie w różnych gałęziach biznesu. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć dużo więcej i przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Celami stowarzyszenia są między innymi: wszechstronne propagowanie idei przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie nauki, edukacji, sportu.

Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia są m.in.: prowadzenie działalności edukacyjnej, świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizowanie konkursów, warsztatów, zawodów sportowych, eventów oraz innych działań mających na celu promocję przedsiębiorczości.

 

Definicja

Przedsiębiorczość – to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. Główne cechy przedsiębiorców to przede wszystkim umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

Projekty

pomagamy-ukrainie
Projekty

Pomagamy Ukrainie

W ramach naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022 otrzymała środki na działanie

Czytaj więcej »
Plakat-Zielona-natura-w-szkle-2022-2
Projekty

Zielona Natura w szkle

Kolejne wyzwanie przed nami – zaczynamy przygodę pt. „Zielona Natura w szkle” Realizacja warsztatów rękodzielniczych przyczynia się do zwiększenia poszanowania przyrody i przyniesienia natury do

Czytaj więcej »
Zielona natura w szkle
Projekty

Zielona Natura w szkle

W okresie między 5.09.2021 – 10.10.2021 w sołectwie Pińczata nasza organizacja brała udział przy realizowaniu projektu pt. „Zielona natura w szkle”.Działania które wspólnie zrealizowaliśmy z grupą

Czytaj więcej »
kultura ludowa plakat
Projekty

Kultura Ludowa przetrwalnikiem polskości

Walka o niepodległość to nie tylko potyczki wojenne. Walka naszych przodków o przetrwanie polskiego ducha, języka, a przede wszystkim polskiej kultury – także ludowej – przysłużyła się do zachowania tradycji do dziś. W jaki sposób walczono o naszą polskość? Tego możecie dowiedzieć się już 26 września 2021 roku o godzinie 18:00 podczas koncertu “Kultura ludowa przetrwalnikiem polskości”, który odbędzie się w CKBB we Włocławku.

Czytaj więcej »
Projekty

Mobilna Akademia Talentów

W ramach realizacji dotacji uzyskanej z programu PROO 1a zostały zaplanowane wydatki przeznaczone na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację celów statutowych.Działania dydaktyczne podejmowane przez Stowarzyszenie

Czytaj więcej »
Projekty

ProBiznes – mamy to

Naszej organizacji udało się podpisać umowę na mikrodotację dla młodych organizacji pozarządowych. Operatorem Mikrodotacji w woj. kujawsko-pomorskim są: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Czytaj więcej »
Projekty

Klucz do ProBiznesu

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes zrealizowało projekt pt.” Klucz do ProBiznesu“, sfinansowany z Fundacji Orlen Dar Serca. Projekt polegał na kampanii informacyjno-edukacyjnej, której głównym celem było propagowanie

Czytaj więcej »
Projekty

Spotkanie z powstańcem warszawskim

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców  Pro-Biznes, mimo swojej krótkiej działalności, zdążyło stworzyć już kilka ciekawych projektów. Jednym z nich jest spotkanie z powstańcem warszawskim profesorem Julianem Kulskim,

Czytaj więcej »

Zarząd

Daniel Nowak

Prezes Stowarzyszenia Otoczenia

Przedsiębiorców Pro-Biznes

 

Monika Hrynyk-Wiśniewska

Wiceprezes Stowarzyszenia Otoczenia

Przedsiębiorców Pro-Biznes

 

Pro-Biznes

Pińczata 18A,                                                  87-807 Włocławek, Polska                    

NIP: 8883141676
KRS 0000793979                                              REGON 383832502

facebook.com/ProBiznes.eu  kontakt@pro-biznes.eu

Sfinansowany z środków programu “darowizna dla organizacji”