Rolniczy handel detaliczny – aktywizacja rynkowa dla członków KGW

„Rolniczy handel detaliczny – aktywizacja rynkowa dla członków  KGW” to projekt skierowany do polskich gospodyń i gospodarzy będącymi członkami KGW z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt jest realizowany od maja 2020 do sierpnia 2020 r. Celem projektu jest przeprowadzenie 20 szkoleń dotyczącego rolniczego handlu detalicznego. Obszar tematyczny został wybrany z powodu wejścia w życie w styczniu 2019 nowelizacji ustawy o handlu detalicznym, która daje szerokie możliwości pobudzenia przedsiębiorczości na terenach wiejskich przy dużej aktywność KGW.

Po przejściu szkolenia członkinie KGW zyskają wiedzę, jak sprzedawać swoje produkty na atrakcyjnych warunkach. Zgodnie z Ustawą sprzedaż żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego jest możliwa do zakładów prowadzących handel detaliczny, w tym do sklepów, restauracji czy stołówek. Ponieważ ostatecznym beneficjentom potrzebna jest wiedza zarówno z zakresu wykładni prawa, jak i z zakresu marketingu. W ramach projektu powstanie publikacja pt. „Rolniczy handel detaliczny ujęty na tle krajów UE”

Organizacja warsztatów dla beneficjentów podniesie poziom wiedzy prawnej i marketingowej. Spotkania będą prowadzone przez ekspertów.

Podstawowe informacje o projekcie:
– Projekt zakłada przeprowadzenie 20 szkoleń w ilości 15 osób co daje ostateczna liczbę 300 beneficjentów
– Szkolenia kierowane do beneficjentów będą dotyczyły marketingu i prawa z zakresu rolniczego handlu detalicznego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” oraz zawierać w widocznym miejscu logo Programu FIO oraz logo NIW-CRSO

ProBiznes
ProBiznes

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców

Pro-Biznes

Pińczata 18A,                                                  87-807 Włocławek, Polska                    

NIP: 8883141676
KRS 0000793979                                              REGON 383832502

facebook.com/ProBiznes.eu  kontakt@pro-biznes.eu

Sfinansowany z środków programu “darowizna dla organizacji”