Spotkanie z powstańcem warszawskim

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców  Pro-Biznes, mimo swojej krótkiej działalności, zdążyło stworzyć już kilka ciekawych projektów. Jednym z nich jest spotkanie z powstańcem warszawskim profesorem Julianem Kulskim, które odbyło się w sierpniu 2019 roku i było połączone z pokazem filmu “Goliat zapomniany bohater”, który opowiada historię właśnie Juliana Kulskiego, ps. Goliat – byłego żołnierza AK, architekta, eksperta Banku Światowego, majora Wojska Polskiego. Film został wydany przez Fundację Kulskich. Wydarzenie dało niezwykłą możliwość osobistego spotkania i porozmawiania z jednym z polskich bohaterów II wojny światowej, co dla młodego pokolenia jest niezwykle cenne i pouczające, a niestety coraz trudniejsze z uwagi na odchodzenie do wieczności osób, które pamiętają tragiczny czas lat ’39 – ’45. Cieszymy się, że mogliśmy dać sposobność do takiej rozmowy.

Wróć do strony głównej