wloclawianie-pamietaja-gra-miejska

Włocławianie PAMIĘTAJĄ – gra miejska

“Włocławianie pamiętają – gra miejska” to działanie ukazujące miejsca pamięci narodowej we Włocławku związane z historią XIX i XX wieku. Uczestnicy dowiedzą się, jakie wydarzenia upamiętniają oraz będą mogli poznać ważne osoby, które zasłużyły się dla naszego regionu. Chodzi o takie postaci jak np.: Wojciech Józef Gromczyński, dowódca obrony Włocławka w 1920 r. Jak często idąc do szkoły, sklepu czy pracy, mijamy pomniki i tablice pamiątkowe? Czy zwracamy uwagę na miejsca pamięci narodowej? Jakie wydarzenia historyczne istotne dla naszego miasta i państwa są na nich upamiętnione? Czy dostrzegamy, że historia otacza nas z każdej strony? Czy nie warto się zatrzymać, podejść bliżej i przeczytać napis na tablicy pamiątkowej? Projekt pozwoli na poznanie historii w naszym najbliższym otoczeniu, zwiększenie świadomości historycznej i rozbudzenie patriotyzmu. W czasach, w których coraz więcej osób jest oderwanych od swoich korzeni, konieczne jest prowadzenie działań edukacyjnych, które w przystępny sposób trafią do młodego pokolenia. Podczas gry miejskiej młodzież będzie mogła poznać takie miejsca jak: Pomnik Powstania Styczniowego i Pamięci Stanisława Bechiego, Kamień Pamięci szkolnego strajku w 1905 roku, Obelisk Pamięci poległych w latach 1830–1863, Pomnik Henryka Sienkiewicza, Miejsce Pamięci Polaków poległych podczas walk zaborców niemieckich z rosyjskimi w ramach Operacji Łódzkiej 12 XI 1914 roku, Dąb Niepodległości, Pomnik Poległych Obrońców Wisły 1920 we Włocławku, Mogiła Jerzego Pieszkańskiego, Tablica Pamięci Józefa Piłsudskiego – wodza narodu, Tablica Pamięci Jana Nagórskiego Pilota Polarnego, Most im. Edwarda Rydza-Śmigłego, Miejsce Pamięci Pomordowanych przez Niemców, Pomnik Żołnierza Polskiego we Włocławku, Pomnik Pamięci Harcerzy „Szarych Szeregów”, Pomnik żołnierzy AK, Tablica upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych.

ProBiznes uczy patriotyzmu i szacunku dla „małej” i „dużej” Ojczyzny. To działanie, którego celem jest m.in podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, co jest niezwykle istotne ze względu na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja ma na celu popularyzację inicjatyw patriotycznych, czego wyrazem jest akcja informacyjno-promocyjna skierowana do młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Włocławek i powiatu włocławskiego

ProBiznes
ProBiznes

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców

Pro-Biznes

Pińczata 18A,                                                  87-807 Włocławek, Polska                    

NIP: 8883141676
KRS 0000793979                                              REGON 383832502

facebook.com/ProBiznes.eu  kontakt@pro-biznes.eu

Sfinansowany z środków programu “darowizna dla organizacji”