PASJA TO KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI

„Pasja to klucz do przyszłości”

W Stowarzyszeniu Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes od lat dominuje zasada priorytetu pomocy wszystkim tym, którzy chcą skutecznie rozwijać nasze najbliższe otoczenie. Z tego powodu nasz podmiot jest zaangażowany w działania edukacyjne i stara się sprawnie aktywizować najmłodszych tak by mogli oni stać się w przyszłości aktywnymi i mądrymi uczestnikami gospodarki rynkowej. Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes, w ciągu kilku lat swojej działalności zdążyło już stworzyć wiele ciekawych projektów z których znaczna część skierowanych była do dzieci i młodzieży jak na przykład ciekawy projekt o nazwie pt. “Mobilna Akademia Talentów”. Działania dydaktyczne podejmowane przez stowarzyszenie pozwalają na uzyskanie przez dzieci i młodzież z obszarów wiejskich dostępu do nowoczesnych urządzeń, które będą je inspirować do zainteresowania się nowoczesnymi technologiami. Dla wielu z nich to jedyna szansa, aby wyjść ze strefy tzw. wykluczenia cyfrowego. Stowarzyszenie stworzyło wyposażony w nowoczesny sprzęt mobilny punkt edukacyjno-informacyjny, który docierał do różnych małych miejscowości w naszym regionie, przez wiele miesięcy często podczas lokalnych imprez i eventów gminnych zachęcano najmłodszych do tego, aby weszli do świata nowoczesnych technologii i w przyjaznych dziecku warunkach mogli uczyć się jak z nich korzystać. Przyjazny świat wirtualny to z perspektywy najmłodszych świat pozbawiony przemocy i innych nieodpowiednich treści. Współcześnie nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak wielkie zagrożenia mogą się wiązać z niekontrolowanym przebywaniem najmłodszych w Sieci.

ProBiznes to ludzie z pasją i chęcią inspirowania innych. Chęć wsparcia i radość z pracy społecznej sprawiają, że często poświęcając swój wolny czas prowadzą działalność edukacyjną, świadczą poradnictwo zawodowe, organizują konkursy, warsztaty i zawody sportowe. Dziś najważniejsze jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom naszego regionu, że poprawa warunków funkcjonowania ich małych i średnich przedsiębiorstw to finalnie poprawa działania ich małej lokalnej wspólnoty. Samo Stowarzyszenie powstało w 2019 roku i od tamtej pory prowadziło szereg niezwykle ciekawych działań. Obecnie realizuje swój flagowy projekt pt. „Pasja to klucz do przyszłości”. Podczas zorganizowanych w terenie wydarzeń na stoiskach, które były publicznie dostępne, Stowarzyszenie dało uczestnikom możliwość skorzystania z fachową opieką merytoryczną z licznych nowoczesnych narzędzi: wirtualnej rzeczywistości, symulatora jazdy, gogli VR, a nawet długopisów 3D. Podmiot zachęcał najmłodszych do skorzystania z oferty stoiska zapewniając atrakcje, które powszechnie lubią: malowanie twarzy, wspólne zabawy z animatorem, zapewniające ciekawą formę spędzania wolnego czasu dla osób w każdym wieku. Dla członków Stowarzyszenia to cel, którym jest wyrównanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich (tak zwany lepszy start) oraz promowanie idei przedsiębiorczość, jest celem nadrzędnym. Sezon wyjazdowy w 2023 dobieg końca, ale już teraz organizacja planuje kolejny sezon i wiele ciekawych aktywności na nadchodzący 2024 rok.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI -CENTRUM ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ
INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030.

ProBiznes
ProBiznes

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców

Pro-Biznes

Pińczata 18A,                                                  87-807 Włocławek, Polska                    

NIP: 8883141676
KRS 0000793979                                              REGON 383832502

facebook.com/ProBiznes.eu  kontakt@pro-biznes.eu

Sfinansowany z środków programu “darowizna dla organizacji”