Klucz do ProBiznesu

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes zrealizowało projekt pt.” Klucz do ProBiznesu“, sfinansowany z Fundacji Orlen Dar Serca. Projekt polegał na kampanii informacyjno-edukacyjnej, której głównym celem było propagowanie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu Ziemi Kujawskiej. W ramach podsumowania projektu w październiku 2019 roku została zorganizowana konferencja biznesowa w Majątku Kaniewo pod Włocławkiem. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in tego, dlaczego warto być przedsiębiorczym, jakie są plusy i minusy własnego biznesu oraz zrobiono przegląd różnych instrumentów wspierania MSP i startupów. Podczas spotkania swoją prelekcję wygłosiła także Anna Gembicka, ówczesna podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw.

Wróć do strony głównej